Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Uchwała Nr LVI/90/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 sierpnia 2006 roku

w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy między Gmina Nieporęt i Związkiem Gmin „DRAHANSKA VRCHOVINA”, kraj Republika Czeska.
Uchwała Nr LVI/90/06
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 24 sierpnia 2006 roku


w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy między Gmina Nieporęt i Związkiem Gmin „DRAHANSKA VRCHOVINA”, kraj Republika Czeska.

Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
Podjąć współpracę ze Związkiem Gmin „DRAHANSKA VRCHOVINA” , kraj Republika Czeska w zakresie objętym projektem porozumienia o partnerskiej współpracy, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Upoważnić Wójta Gminy Nieporęt Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania w imieniu Gminy Nieporęt porozumienia, o którym mowa w § 1.§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Burzyński


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.09.2006 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.09.2006 r., godz. 15.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2006 r., godz. 15.35NieznanyDodanie strony do BIP.