Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Uchwała Nr XXXIV/17/05 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy między Gminą Nieporęt i miastem Strážske, kraj Słowacja.
UCHWAŁA NR XXXIV/17/05
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 3 marca 2005 r.


w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy między Gminą Nieporęt i miastem Strážske, kraj Słowacja.


Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Podjąć współpracę z miastem Strážske, kraj Słowacja w zakresie objętym porozumieniem o partnerskiej współpracy, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnić Wójta Gminy Nieporęt oraz Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania w imieniu Gminy Nieporęt porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Andrzej OlechowskiAdministrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.03.2005 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2005 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2005 r., godz. 10.06NieznanyDodanie strony do BIP.