Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne w roku 2014
Przedmioty opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości
lub obiekty budowlane:
1. grunty:
2. budynki lub ich części:
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiana zasadnicza w opodatkowaniu gruntów dotyczy użytków rolnych, dotychczas
opodatkowanych podatkiem od nieruchomości, od 2003 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, pod warunkiem, że nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
Działki zabudowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
jako grunty pozostałe.
Od 2003 roku zdefiniowano dla celów podatku budynek – jest to obiekt budowlany
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Obiekty budowlane tj. wiaty, komórki, garaże bez fundamentów, są obciążone podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% wartości.
Jeżeli należą do osób fizycznych i nie mają związku z działalnością gospodarczą,
nie podlegają opodatkowaniu.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów – powierzchnia
2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 2% wartości


Stawki podatkowe

Wysokość stawek podatku od nieruchomości została określona przez Radę Gminy Nieporęt w dniu 22 listopada 2012 r. Uchwałą Nr XXXIII/109/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 9622)
Dla osób fizycznych podatek ustala, w drodze decyzji Wójt Gminy.

Terminy płatności w czterech ratach do:

15 marca,
15 maja,
15 września i
15 listopada, u sołtysa wsi lub na rachunek budżetu gminy

Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
sporządzoną na formularzu, według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zmian.

Osoby prawne składają deklaracje podatkowe w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Określony w deklaracji podatek wpłacają bez wezwania na rachunek budżetu gminy,
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie
do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Rada Gminy określiła w drodze Uchwały Nr XXXIII/111/2012 z dnia 22 listopada 2012 r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz 9624, wzory formularzy na podatek od nieruchomości:Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:E. Gera, data: 13.01.2012 r., godz. 10.00
Wprowadził:Nieznany, data: 30.06.2003 r., godz. 23.24
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 25.02.2014 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2014 r., godz. 11.14Adam PodemskiZmiana przynależności strony
09.01.2014 r., godz. 11.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.01.2013 r., godz. 15.00Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
02.01.2013 r., godz. 15.14Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
02.01.2013 r., godz. 14.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
02.01.2013 r., godz. 14.11Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 14.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 14.16Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 11.50Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 11.49Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 11.48Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 11.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
17.01.2012 r., godz. 11.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.01.2012 r., godz. 08.30Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.01.2012 r., godz. 08.29Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.01.2012 r., godz. 08.29Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.01.2011 r., godz. 13.35Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.01.2011 r., godz. 13.34Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.01.2011 r., godz. 10.53Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.01.2011 r., godz. 10.52Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
18.01.2010 r., godz. 12.18NieznanyEdycja strony
18.01.2010 r., godz. 12.13NieznanyEdycja strony
30.06.2003 r., godz. 23.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 11234 razy.