Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/83/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie współpracy między Gminami Nieporęt i Dolna Banja -Bułgaria
UCHWAŁA Nr 83/XXVIII/04
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie współpracy między Gminami Nieporęt i Dolna Banja -Bułgaria

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Podjąć współpracę z gminą Dolna Banja – Bułgaria w zakresie objętym porozumieniem
o współpracy między Gminami, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnić Wójta Gminy Nieporęt oraz Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania
w imieniu Gminy Nieporęt porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.10.2004 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.10.2004 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2004 r., godz. 12.03NieznanyDodanie strony do BIP.