Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Uchwała Nr 4/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku.
Uchwała Nr 4/XXI/04
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 19 lutego 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku.

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:


§ 1
§ 2 uchwały Nr 114/XII/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Przyjąć Statut Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Olechowski

Podstrony:

Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.03.2004 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.03.2004 r., godz. 10.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2004 r., godz. 10.18NieznanyDodanie strony do BIP.