Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz aktualnych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert jeszcze nie minął)

Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

Data składania ofert: 26.03.2018 r., godz. 10.00Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej: część A – w ul. Cichej w Rembelszczyźnie, część B – w ul. Strużańskiej w Józefowie.

Data składania ofert: 26.03.2018 r., godz. 10.00Zakup energii elektrycznej dla Gminy Nieporęt i jej jednostek organizacyjnych na lata 2019 – 2020

Data składania ofert: 27.03.2018 r., godz. 09.00Modernizacja budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie – etap I

Data składania ofert: 27.03.2018 r., godz. 10.00Część A: Budowa skateparku na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w miejscowości Nieporęt. Część B: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w m

Data składania ofert: 27.03.2018 r., godz. 11.00Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Nieporęt na 2019 rok

Data składania ofert: 10.04.2018 r., godz. 10.00Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt na 2019 rok oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlok

Data składania ofert: 16.04.2018 r., godz. 10.00